Els col·laboradors associatius

 • Associació "L'ALTAÏR" Tel: 04 68 28 31 49
 • Unió catalana dels cecs Tel: 04.68.56.42.62
 • Ass. A.R.A.S Tel: 04.68.63.33.88
 • Ass. "Stop Hepatitis" Tel: 04.68.39.21.44
 • A.P.A.J.H Tel: 04.68.54.63.80 Fax: 04.68.54.66.71
 • Ass. de defensa dels qui pateixen Multidiscapacitats Tel: 04.68.89.03.42 Fax: 04.68.89.07.52
 • Ass. Catalana dels Diabètics Tel: 04.68.66.10.99
 • A.D.R.H. Tel: 04.68.67.61.30
 • Ass. Catalunya ALZHEIMER Tel: 04.68.85.25.47
 • Ass. d'Ajuda als Leprosos - Fundació R. FOLLEREAU Tel.: 04.68.73.39.95
 • A.D.A.P.E.I Tel: 04.68.67.32.22
 • Ass. François AUPETIT (Malaltia de Crohn) Tel: 04.68.87.41.75 / 04.68.67.51.34
 • Ass. Dels Donadors de Veu - Biblioteca sonora Tel: 04.68.51.62.23
 • A.F.E.H. / P.T.T dels PO Tel: 04.68.37.80.33
 • Ass.L'Aire dels PO Tel: 04.68.56.46.30 / 04.68.22.47.79
 • Federació malalts i Discapacitats UF 66 Tel: 04.68.04.61.86
 • Ass. de les Pupil·les de l'Ensenyament Públic Tel: 04.68.62.25.25
 • Ass. E.L.A.N Tel: 04.68.92.58.44
 • Ass. Francesa contra les Miopaties Tel: 04.68.35.55.83
 • Ass. Francesa de Lluita contra la Mucoviscidosi Tel: 04.68.73.91.55
 • Ass. Francesa dels Operats del Cor i Malalts Cardíacs Tel: 04.68.50.31.18
 • Ass. Francesa dels qui pateixen Esclerosi de Plaques Tel: 04.68.96.11.80
 • Ass. França Parkinson Tel: 04.68.89.62.04
 • Ass. dels Estomitzats dels PO ILCO 66 Tel: 04.68.54.66.28
 • Ass. Desenvolupament de les Cures Pal·liatives PO Tel: 04.68.85.43.04
 • U.N.A.F.A.M Tel: 04.68.88.18.07 Mòbil: 06.88.59.08.62
 • A P.I.D.A dels P.O Tel: 04.68.58.23.84 / 04.68.35.64.44
 • Ass. Tutelar dels Inadaptats dels P.O Tel: 04.68.66.66.20
 • Ass. "L'EVEIL" Tel: 04.68.63.90.70
 • Col·lectiu Handicap dels P.O Tel: 04.68.96.11.80
 • C.D.M.R.T. 66 Tel: 04.68.35.22.33
 • Comitè Departamental de la Lliga contra el Càncer Tel: 04.68.35.16.16
 • Comitè Departamental d'Educació Per a la Salut Tel: 04.68.61.42.95
 • Comitè Departamental d'Esports de Discapacitats Físics Tel: 04.68.64.22.66 / 04.68.64.85.86
 • Ass. SCLEO Tel: 04.68.55.48.28
 • Federació dels Ferits del Pulmó Combatents Tel: 04.68.50.79.61
 • Associació dels Paralítics de França Tel: 04.68.52.10.41
 • Federació Nacional de Cardiologia, Club Cor i Salut Tel: 04.68.34.44.49
 • F.N.A.T.H 04.68.34.69.13
 • Federació Nacional dels que han patit Laringectomia del Rosselló Tel: 04.68.35.17.05
 • Fraternitat Cristiana de les Persones Malaltes i Discapacitades
  Tel: 04.68.22.94.46 / 04.68.68.32.40
 • Handicap i Comunicació Tel: 04.68.50.90.69
 • Esports de discapacitats físics 66 - La Catalana Tel: 04.68.80.54.39 / 04.68.66.35.77
 • Institut d'Educació Motora Tel: 04.68.51.49.10
 • Ass. Mireille Bonnet - El Bebè Hotel Tel: 04.68.35.61.41
 • Autisme del Rosselló Tel: 04.68.51.09.92
 • CLAHMI (Comitè de Connexions de les Associacions dels Handicaps i de les Malalties Invalidants)
  President: Sr. DABAT - 31, avgda. Joffre B.P. 39937 - 66962 PERPINYÀ CEDEX
 • Ass. d'ajuda als malalts que pateixen esclerosi lateral  amiotròfica
  Tel: 04.68.38.09.10 Fax: 04.68.92.47.35
 • A.P.A.V.A.C (Associació dels Portadors de vàlvules artificials cardíaques) Tel: 04.68.61.43.25
 • Ass. EMMA MUSIQUE Tel: 04.68.67.53.26
 • Ass. " STOP HEPATITIS " PERPINYÀ Tel: 04.68.54.18.30
 • C.E.C.A.P. (Centre d'Educació de Gossos Pigall de Perpinyà) Tel: 04.68.63.02.04
 • Siti Per a la Vida Autònoma dels Pirineus Orientals
  Tel: 04.68.51.91.19 Fax: 04.68.51.91.20
  SVA@mutualité66.com