Els ciutadans de la unió europea

Els súbdits europeus poden exercir el seu dret de vot a les eleccions municipals així com a aquelles del Parlement europeu. Existeix dues llistes complementàries i distinctes, una per l’elecció municipal, l’altra per l’elecció al Parlement europeu.

 

Condicions per a inscriure's a les llistes electorals complementàries:

 

  • Tenir 18 anys el dia de la sol·licitud d'inscripció
  • Tenir el seu domicili real a França i residir-hi de manera contínua
  • Gaudir de la capacitat electoral al seu país d'origen.

Documents a proveir

  • El formulari de sol·licitud d'inscripció a les llistes electorals per a ciutadans no francesos de la Unió Europea per a les eleccions municipals (Formulaire Cerfa n°12670*02)
  • El formulari de sol·licitud d'inscripció a les llistes electorals per a ciutadans no francesos de la Unió Europea per a l’elecció dels representants francesos al Parlement europeu (Formulaire Cerfa n°12671*02)
  • carnet nacional d’identitat o passaport vàlid (passaport, carnet d'identitat o permís de residència)
  • fotocòpia d'un justificatiu d’adreça al vostre nom i de menys de 3 mesos.
  • Si viviu a casa dels vostres pares, un certificat d'allotjament establert al vostre nom acompanyat del seu justificatiu de domicili de menys de tres mesos.

Per poder votar a les dues eleccions (municipals i Parlement europeu), heu d'omplir els dos formularis.
La inscripció també es pot fer a internet al web "Service-Public.fr".

Si marxeu del municipi, cal assenyalar aquesta situació a l'Ajuntament. Això implica la radiació a la llista electoral complementària.