Documents a proveir pel registrament d'un PACS

 • Una còpia integral de la partida de naixement amb data de menys de 3 mesos per cada parella
 • Una còpia del carnet d'identitat de cada parella vàlid (DNI, passaport o qualsevol altre document oficial deslliurat per una administració pública amb els vostres noms i cognom, la data i el lloc de naixement la vostra foto i la vostra signatura, així com la identificació de l'autoritat que ha deslliurat el document, la data i el lloc d'expedició.)
 • Un conveni de PACS
 • Una declaració conjunta de PACS amb el compromís d'honor, no-aliança i residència comuna

Possibilitat de baixar els formularis cerfa al web "service public.fr" 

La parella de nacionalitat estrangera haurà de presentar:

 • Una còpia integral de la partida de naixement amb data de menys de 6 mesos traduït en francès per un traductor jurat
 • Un certificat atestant la no-inscripció al registre dels PACS gestionat pel servei central d'estat civil del ministeri d'afers estrangers.
 • Un certificat de no-inscripció al repertori civil i al repertori civil annex (verificació de l'absència de decisió de mesura de protecció i verificació de l'absència de decisió de divorci, d'anul·lació de casament, etc .) deslliurat pel servei central de l'estat civil del ministeri d'afers estrangers
 • Un certificat de costums i de solteria o de no recasament
 • Un compromís d'honor indicant que la parella és soltera, major i responsable jurídicament.

La parella és l'objecte d'un règim de protecció jurídica

 • El major d'edat sota curatela o sota tutela ha de ser assistit pel seu curador o tutor per a signar el conveni de PACS o sinó presentar la decisió de la mesura i la fotocopia del carnet d'identitat del curador, o del tutor així com la signatura d'aquest últim sobre el conveni de PACS;
 • El major d'edat sota tutela no pot concloure sol un conveni de PACS ha de ser assistit del seu tutor per signar el conveni de PACS.
 • Les parelles han de prendre cita per fer registrar el PACS a l'Ajuntament de Perpinyà 12, carrer Pierre Cartelet (Te: 04 68 66 30 52).

La cita s'ha de prendre 2 mesos abans de la data escollida per concloure el PACS.