Pacte civil de solidaritat (Pacs)

Viviu amb una altra persona i no desitgeu o no podeu casar-vos.

Desitgeu organitzar les modalitats de la vostra vida comuna en un marc jurídic estable.
Compliu els requisits prevists per la llei.

Podeu contraure un PACS i efectuar una declaració conjunta a l'escrivania del tribunal de primera instància competent, a prop d'un notari o del consolat si residiu a l'estranger i que un de vosaltres és francès(esa).

Què és el PACS?

És un contracte establert entre dues persones físiques majors d'edat, de sexe diferent o del mateix sexe, per a organitzar la seva vida comuna en un marc jurídic estable.

Qui pot signar un PACS?

Dues persones majors d'edat, sigui quin sigui el seu sexe.

Excepcions: no és possible signar un PACS:

  • Entre parents i afins pròxims: (avis i néts, pares i fills, germans i germanes, tia i nebot, oncle i neboda, sogres i gendre o nora).
  • Si un de vosaltres ja està casat
  • Si un de vosaltres ja ha contractat un PACS amb una altra persona
  • Si un de vosaltres és menor d'edat encara que sigui emancipat
  • Si un de vosaltres és major d'edat sota tutela