Informe de presentació

Exposa el diagnòstic, analitza l'estat inicial de l'entorn, explica les opcions triades per establir el pla de salvaguarda i de posada en valor i exposa els motius de la delimitació de les zones i de les normatives que s'hi poden aplicar. Valora les incidències de les orientacions del pla de salvaguarda i de posada en valor sobre l'entorn i exposa la manera amb la qual el pla integra la preocuoació per la seva preservació i la seva posada en valor.

(d’acord amb el R.313-3 del codi urbanístic)

Informe de presentació:

Site patrimonial remarquable PSMV :

Sommaire et présentation générale

Constats :

Les Orientations