Reglament

Regles escrites

El reglament i els seus documents gràfics defineixen les condicions arquitecturals segons les quals és assegurada la conservació i la valoració dels immobles i de l'entorn urbà. Poden incloure regles relatives als materials que s'han d'utilitzar. A més a més els immobles o parts d'immobles dels quals la demolició, la supressió o l'alteració són prohibides i dels quals la modificació és sotmesa a condicions especials o aquells dels quals la demolició o la modificació podrà ser imposada amb motiu d'operacions d'habilitació públiques o privades.
(d’après R.313-4 du code de l’urbanisme)

Téléchargements