Vents violents

Els riscos en el municipi

Els vents de la regió tenen un règim caracteritzat per variacions brusques. La tramuntana vent del nord-oest, fred i sec, és el més actiu. Presenta puntes de 150 km/hora unes dies a l'any. La marinada i el llevant del sector sud són vents humits que solen portar  pluja. Un vent calent del sud-oest, el ponent, és sensible només pocs dies a l'any. Les estadístiques disponibles mostren 132 dies de vent d'una velocitat superior a 60 km/hora i 16 dies de vent d'una velocitat superior a 100 km/hora.

Les mesures preses al municipi

Arbres i Cavallets de fira per als infants

Amb motiu de la presència de grans arbres, se sol tancar al públic sistemàticament el parc Bir Hakeim, la llar d'infants, el carril per a bicis i vianants, el parc del planter així com el Jardí de la Diga d'Orry 1er tram sempre que bufa el vent a més de 80 km/h

De la mateixa manera es prohibeix el funcionament dels cavallets per a la mainada "Somni dels nens i Cavallets dels Plàtans" implantats en el parc Bir Hakeim,  en cas de velocitat de vent com aquesta esmentada (Ban del Batlle: 26.07.2007)

Envelats

Des del moment en què el vent excedeix la velocitat màxima esmentada en l'acta d'homologació dels envelats, els serveis de la Vila  s'encerten de les mesures de salvagaurda preses a prop dels empresaris.

Fira de Sant Martí

La Fira de Sant Martí està tancada al públic si la velocitat del vent arriba als 115 km/h a Perpinyà

Grues:

En cas d'alerta meteorològica, les grues estan sota la responsabilitat de l'empresa que ha de prendre les mesures de seguretat necessàries per a assegurar la seva estabilitat d'acord amb l'article R 233-13-13 del codi del treball.

Durant la instrucció dels dossiers d'instal·lacions, els serveis tècnics de la Vila imposen que les grues implantades a prop de les escoles presentin una resistència al vent de 180km/h

Mesures de seguretat inherents a la grua:
Absència de càrregues suspeses al ganxo, grifes per a rails per les grues torres que funcionen per mitjà de rails
Per informació, es posen les grues en posició " girouette " a partir dels 72 Km/h o menys segons les instruccions d'ús del constructor

Els perills principals lligats al vent violent

  • l'esfondrament de xemeneies o construccions vetustes,
  • el desarrelament d'arbres, l'arrencada de teulades, plafons publicitaris,
  • el capgirament de caravanes,
  • la propagació dels incendis forestals,
  • l'esfondrament d'estructures provisionals (envelats, circs, parades)