Empreses i Comerços

En aquesta rúbrica tindreu esment de la reglamentació vigent sobre el territori del municipi en matèria de: publicitat, lliuraments, obres executades sobre el domini públic municipal, l'obtenció d'una autorització d'aparcament excepcional...

La Vila de Perpinyà desitja desenvolupar l'activitat comercial al centre ciutat; descobriu aquí de quina manera agençar el vostre aparador comercial en el Sector Salvaguardat de Perpinyà.