Els Elegits

Una mateixa passió per la nostra ciutat anima el Senyor Batlle, i el seu equip: Fer de Perpinyà una ciutat europea dinàmica, resplendent i fraternal.